Täältä saat apua ratkaista "Nurjaton"

Tiedätkö vastauksen?
svar:

muut ristikko

  1. Del av skandernas berggrund
  2. Gruvstad
  3. Från norra grekland
  4. Raffinerat koppar
  5. Snöskorpa
  6. Textilkonstnär välimaa
  7. Använder sina skallar väl
  8. Högvakt